ΤΜΗΜΑΤΑ

Θερινά Τμήματα Αγγλικών

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΟ – Ενισχυτική διδασκαλία Αγγλικών

Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να καλύψει τυχόν κενά που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Έτσι, με ένα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας,το οποίο αρχίζει μέσα Ιουνίου και διαρκεί 1 μήνα, ο σπουδαστής μπορεί να εμπεδώσει καλύτερα τη διδαχθείσα ύλη, παίρνοντας όλα τα οφέλη της εξατομικευμένης διδασκαλίας σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερου μαθήματος.

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΟ – Αγγλικά, Ταχύρρυθμα μαθήματα για την κάλυψη της ύλης μιας ολόκληρης χρονιάς

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,πραγματοποιούνται ταχύρρυθμα μαθήματα Αγγλικών στα οποία ο μαθητής, απαλλαγμένος από υποχρεώσεις και εξωσχολικές δραστηριότητες, αφιερώνεται εξ’ ολοκλήρου στο διάβασμά του και έχει τη δυνατότητα να καλύψει την ύλη μιας ολόκληρης χρονιάς σε ένα κύκλο εντατικών μαθημάτων ενός μήνα.

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΟ – Αγγλικά, Ταχύρρυθμα μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων

Αμέσως μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, γύρω στα μέσα Ιουνίου, ξεκινούν Αγγλικά ταχύρρυθμα μαθήματα με στόχο την ενδυνάμωση και προετοιμασία του μαθητή για τις εξετάσεις ECCE ,ECPE (Michigan), CAE, CPE(Cambridge). Ο κύκλος μαθημάτων διαρκεί 1 μήνα και δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να καλύψει την ύλη ενός ολόκληρου test book, έτσι ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και γνώσεις για τις εξετάσεις Αγγλικών.