ΜΕΘΟΔΟΣ

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή με ομοιογένεια στα επίπεδα.

Σε ένα χαρούμενο και καθαρό περιβάλλον εξοπλισμένο με την τελευταία τεχνολογία, για ένα μάθημα υψηλής ποιότητας, ο μαθητής παρακινείται με στόχο τη μεθόδευση της μελέτης του.

  • Όλα τα μαθήματα, ανεξαρτήτως επιπέδου, από pr’ junior έως τάξη  proficiency, είναι βιωματικά, ικανοποιώντας τις ανάγκες όλων των μαθητών, ανάλογα με το ιδιαίτερο μαθησιακό στυλ τους: οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό.
  • Γενικά, προωθείται η συμμετοχή, η συνεργατική μάθηση (pairwork or groupwork) και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία (oral practice) μέσα στην τάξη με συζητήσεις για κοινωνικά θέματα, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερα επίπεδα,καλλιεργώντας την κριτική σκέψη του παιδιού.
  • Τα βιβλία, προσεκτικά επιλεγμένα, εμπνέονται από τα τρέχοντα γεγονότα και οι διδάσκοντες εμπλουτίζουν το μάθημα με πολιτιστικά στοιχεία. Ο μαθητής έχει άμεση επαφή με τη γλώσσα και την αγγλική κουλτούρα καθώς δουλεύει με real-life αυθεντικό υλικό (videos, αποσπάσματα βιβλίων, άρθρα περιοδικών).
  • Η διαδικασία του μαθήματος πραγματοποιείται με τη χρήση διαδραστικού πίνακα – ICT (interactive classroom technology). Αυτός ο σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας σε συνδυασμό με  διδακτικές μεθόδους βασισμένες σε πρόσφατες επιστημονικές – παιδαγωγικές έρευνες καθιστούν το μάθημα πιο ευχάριστο κ εύκολο κ κυρίως τη διαδικασία του μαθήματος πιο αποτελεσματική.
  • Ο καθηγητής εξατομικεύει τις ανάγκες του κάθε μαθητή, σέβεται τις ιδιαιτερότητές του κ τον βοηθάει, όπου χρειάζεται, με δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία (σε ώρες εκτός των καθορισμένων μαθημάτων).
  • Το διδακτικό προσωπικό χαρακτηρίζεται από την αγάπη του για τη διδασκαλία ,τις επιστημονικές του γνώσεις (όλοι οι καθηγητές είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου κ συνεχώς εκπαιδεύονται) κ τις έμφυτες ικανότητες επικοινωνίας κ μεταδοτικότητας.
  • Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο ύλης σε κάθε μάθημα (lesson-planning), με στόχο τη σωστή και ακριβή διεξαγωγή του μαθήματος. Παράλληλα, συμπληρώνεται  η σπουδαστική καρτέλα -έλεγχος από τον καθηγητή κάθε τρίμηνο, η οποία περιγράφει την πρόοδο (βαθμολογία, αποτελέσματα διαγωνισμάτων κ απουσίες ) του μαθητή, έτσι ώστε και οι γονείς να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την επίδοση του παιδιού τους.
  • Μέσα στη χρονιά, δημιουργούνται ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών για ενήλικες μαθητές ,αλλά και πραγματοποιούνται θερινά εντατικά μαθήματα (παιδικά η ενηλίκων), είτε  ως ενίσχυση  είτε για την κάλυψη της ύλης μιας ολόκληρης τάξης.