13 09, 2017

Δωρεάν εγγραφή για όλες τις τάξεις

Σεπτέμβριος 13th, 2017|Προσφορές|

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ Δωρεάν εγγραφή για όλες τις τάξεις Η Προσφορά λήγει σε : Δέσμευσε την προσφορά.. Περιγραφή προσφοράς : Η προσφορά ισχύει για όλους όσοι θέλουν να γραφτούν στο φροντιστήριο μας και αφορά την εγγραφή σε οποιαδήποτε τάξη στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Αλεξάνδρα Μπάφα" [...]

13 09, 2017

Δωρεάν pre junior για παιδιά α’ και β’ Δημοτικού

Σεπτέμβριος 13th, 2017|Προσφορές|

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ Προσφορά για την pre junior Η Προσφορά λήγει σε : Δέσμευσε την προσφορά.. Περιγραφή προσφοράς : Η προσφορά μας περιλαμβάνει την παρακολούθηση της τάξης  pre junior ΔΩΡΕΑΝ στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Αλεξάνδρα Μπάφα" στο Χαλάνδρι. Η προσφορά ισχύει για μια ολόκληρη σχολική [...]

28 08, 2017

500€ μόνο για την παρακολούθηση της b Junior για ένα έτος

Αύγουστος 28th, 2017|Προσφορές|

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ Προσφορά για την b Junior Η Προσφορά λήγει σε : Δέσμευσε την προσφορά.. Περιγραφή προσφοράς : Η προσφορά μας περιλαμβάνει την παρακολούθηση της τάξης  b Junior στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Αλεξάνδρα Μπάφα" στο Χαλάνδρι με κόστος 500€ από 630€. Η προσφορά ισχύει [...]

19 05, 2017

225€ μόνο για την παρακολούθηση της a junior για ένα έτος

Μάιος 19th, 2017|Προσφορές|

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ Προσφορά για την a junior Η Προσφορά λήγει σε : Δέσμευσε την προσφορά.. Περιγραφή προσφοράς : Η προσφορά μας περιλαμβάνει την παρακολούθηση της τάξης  a junior στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Αλεξάνδρα Μπάφα" στο Χαλάνδρι με κόστος 225€ από 450€. Η προσφορά ισχύει [...]